top of page

Wydawnictwo Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

Organem wydawniczym Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce jest Komitet Redakcyjny powołany na czas nieokreślony przez Zarząd Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Komitet Redakcyjny sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym oraz wskazuje osobę odpowiedzialną za nadzór techniczny nad procesem wydawniczym.

Szczegółowa procedura wydawnicza oraz procedura recenzji opisane są w Regulaminie procesu wydawniczego Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Komitet Redakcyjny SBWPwP

Monika Podwórna
Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego


Grzegorz Hryniewicz
Członek Komitetu Redakcyjnego


Paweł Cygański
Członek Komitetu Redakcyjnego

bottom of page