top of page

DLA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW
SBWPwP

Członkiem zwyczajnym naszego Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która udokumentuje swoje kwalifikacje i wykaże się praktyką w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Stając się jednym z nas zyskujesz możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia w ramach ogólnopolskiej sieci ekspertów zajmujących się szacowaniem wartości przedsiębiorstw. Jako jeden z nas będziesz mógł nie tylko korzystać z naszych zasobów, standardów zawodowych i programów edukacyjnych ale również aktywnie uczestniczyć w ich kształtowaniu. 

Procedura uzyskania członkostwa

bottom of page