O SBWPwP

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

 

Podstawowym celem SBWPwP jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

 
WŁADZE SBWPwP
Zarząd

 

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Prezes Zarządu

 

Paweł Cygański

Wiceprezes Zarządu

 

dr inż. Anna Beer-Zwolińska

Członek Zarządu

 

Robert Dobrzyński

Członek Zarządu - Skarbnik

 

dr Jan Konowalczuk

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 

dr hab. prof. UEW Tomasz Słoński  

Członek komisji rewizyjnej

 

dr hab. prof. UEK Andrzej Jaki                

Członek komisji rewizyjnej

 

dr Marcin Pęksyk  

Członek komisji rewizyjnej

 

Sąd Koleżeński

 

dr hab. Zbigniew Krysiak

Członek Sądu Koleżeńskiego

 

dr Wiktor Patena

Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Tomasz Ramian

Członek Sądu Koleżeńskiego

 

 

​​​​Proudly created with Wix.com