top of page
Cele

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (ang. Association of Business Valuators in Poland) jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

 

Podstawowym celem SBWPwP jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Władze
WŁADZE SBWPwP
Zarząd

 

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Prezes Zarządu

 

Robert Dobrzyński

Wiceprezes Zarządu

 

dr hab. prof. UEW Tomasz Słoński  

Członek Zarządu - Skarbnik

 

dr Marek Panfil

Członek Zarządu

 

Marek Szpręga

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 

dr Jacek Czeladko

Członek Komisji Rewizyjnej

 

dr Tomasz Ramian               

Członek Komisji Rewizyjnej

 

dr Marcin Pęksyk  

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Sąd Koleżeński

 

dr inż. Anna Beer-Zwolińska

Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Miłosz Kołodziejczyk

Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Marcin Pilarski

Członek Sądu Koleżeńskiego

 

 

bottom of page