top of page

Zarząd SBWPwP na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku Warszawie podjął uchwałę o przyjęciu Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego (KSWS) - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, opracowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Majątkowych, jako rekomendowanego standardu wyceny przedsiębiorstw dla członków SBWPwP.

Komisja standardów i metodyki wyceny

dr Michał Grudziński

Przewodniczący 

 

Marek Legutko

dr Marek Panfil

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Ramian

 

prof. Tomasz Słoński

 

 

bottom of page