top of page

Szkolenie "Wprowadzenie do wyceny wartości niematerialnych i prawnych"


Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie pt. "Wprowadzenie do wyceny wartości niematerialnych i prawnych", które odbędzie się online za pomocą Platformy MS Teams w dniach 11 - 12 marca 2021 roku.


Informujemy, że szkolenie jest punktowane dla rzeczoznawców majątkowych - ukończenie ośmiogodzinnego szkolenia (2 dni po 4 godziny) pozwala uzyskać 4 punkty szkoleniowe.


Harmonogram szkolenia:

1. dzień - 11 marca 2021

10.00-11.30 - prof. Dariusz Zarzecki

Specyfika wyceny wartości niematerialnych i prawnych

• Istota wartości niematerialnych i prawnych

• Cele wyceny wartości niematerialnych i prawnych

• Rodzaje wartości niematerialnych i prawnych

• Prawa rejestrowane

• Prawa nierejestrowane

• Inne

• Klasyfikacja metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych

• Wyzwania wyceny wartości niematerialnych i prawnych

11.30-12.00 - przerwa

12.00-13.30 - prof. Dariusz Zarzecki

Podejście kosztowe

· Istota podejścia kosztowego

· Metoda kosztu reprodukcji

· Metoda kosztu zastąpienia

· Metoda duplikacji

· Przykłady zastosowania podejścia kosztowego

Podejście rynkowe

· Istota podejścia porównawczego

· Metody porównawcze

· Przykłady zastosowania podejścia rynkowego


2. dzień - 12 marca 2021

10.00-11.30 - dr Michał Grudziński

Podejście dochodowe cz. 1

• Istota podejścia dochodowego

• Model DCF i teoria opcji

• Prognozowanie przepływów pieniężnych

• Metody ustalania przepływów pieniężnych

11.30-12.00 - przerwa

12.00-13.30 - dr Michał Grudziński

Podejście dochodowe cz. 1

• Metoda opłat licencyjnych (ang. relief from royalty)

• Metoda premii cenowej (ang. premium profits method)

• Metoda premii ilościowych

• Metoda nadwyżki zysku (ang. excess earings method)


Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o rejestracje za pomocą FORMULARZA.


Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Koszt udziału w szkoleniu dla innych zainteresowanych to 200 zł.


Termin płatności: 10 marca 2021

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko z dopiskiem: SZKOLENIE WNIP


Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

ul. Nowogrodzka 50, p. 515

00-695 WARSZAWA

Raiffeisen Bank Polska SA

Numer rachunku w standardzie IBAN:

PL98 1750 0012 0000 0000 3094 0369

Commentaires


Wyróżnione posty
bottom of page