top of page

Podsumowanie seminarium - 22.11.2019


22 listopada 2019 roku w sali B/17 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się seminarium Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce pt. „Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw”.


Było to kolejne, coroczne seminarium tego stowarzyszenia organizowane w czołowych krajowych ośrodkach naukowych zajmujących się problematyka wyceny przedsiębiorstw. Współorganizatorami seminarium tym razem był Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

W seminarium uczestniczyło 75 osób, które przybyły z całej Polski. Wśród nich znajdowali się teoretycy jak i praktycy z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Obrady trwały od godz. 9:30 do 17:00. W imieniu gospodarzy gości oraz organizatorów seminarium przywitali prof. Dariusz Zarzecki (Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce) i dr Marek Panfil (Akademia Leona Koźmińskiego).

Następnie w trzech sesjach wystąpili:

- prof. Elżbieta Mączyńska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) - Światowe trendy rozwoju gospodarczego a wycena przedsiębiorstw

- Krzysztof Grzesik (TEGOvA) - Europejskie Standardy Wyceny Przedsiębiorstw

- Paweł Cygański (Cann Advisory sp. z o.o. sp. k.) - Wycena Spółek w świetle Kodeksu Spółek Handlowych

- dr Bartosz Kucia (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - Dział spadku obejmującego przedsiębiorstwa

- prof. Dariusz Zarzecki (SBWPwP) - ZCP - Kluczowe problemy wyceny

- mec. Janusz Mazurek, mec. Łukasz Grenda (SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.) - Procedura PRE-PACK - ogólne ramy postępowania sądowego oraz specyfika i kluczowe elementy opisu i oszacowania w rozumieniu art. 56a ust. 3 Prawa Upadłościowego

Podsumowania obrad dokonał prof. Dariusz Zarzecki Prezes Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce.

Wyróżnione posty
bottom of page