Podsumowanie seminarium

11/26/2018

 

16 listopada 2018 r. w auli CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się seminarium Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce pt. „Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw”. Było to kolejne, czwarte coroczne seminarium tego stowarzyszenia organizowane w czołowych krajowych ośrodkach naukowych zajmujących się problematyka wyceny przedsiębiorstw. W tym roku Radzie Programowej przewodniczył dr inż. Jan Konowalczuk. Współorganizatorami seminarium były: dwa wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego, tj. Wydział Prawa i Administracji i Wydział Nauk ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W seminarium uczestniczyło 150 osób, które przybyły z całej Polski, w tym pracownicy 9 krajowych uczelni wyższych, biegli sądowi z zakresu wyceny przedsiębiorstw, prawnicy, rzeczoznawcy majątkowy, pracownicy firm doradczych i konsultingowych. Obrady trwały od godz. 10:00 do 17:00. W imieniu gospodarzy gości oraz organizatorów seminarium przywitał prof. UE dr hab. Krystian Pera - Kierownik Katedra Inwestycji i Nieruchomości, następnie w trzech sesjach wygłoszono 9 referatów:

-        Specyfika wyceny małego przedsiębiorstwa, prof. Dariusz Zarzecki;

-        Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny - ujęcie prawnorzeczowe, dr hab. Magdalena Habdas,

-        Wycena przedsiębiorstwa jako przedmiot opinii biegłego w postępowaniu sądowym w sprawach gospodarczych, główne błędy i nieporozumienia w relacji biegły – sąd, Sędzia SO Katarzyna Krziskowska;

-        Opinia biegłego w postępowaniu upadłościowym, prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska,

-        Wycena przedsiębiorstwa w sprawach działowych, Sędzia SO Agnieszka Czaputa,

-        Opinie dotyczące wyceny przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych  z punktu widzenia pełnomocników stron, mec. Gracjana Mordasiewicz i mec. Paweł Wiśniewski,

-        Metody wyceny szacowania utraconych korzyści w sporach prawnych, Paweł Cygański,

-        Metoda dyferencyjna w wycenie szkód na przedsiębiorstwie, dr inż. Jan Konowalczuk;

-        Błędy w opiniowaniu sądowym, dr Aleksandra Klich

Podsumowania obrad dokonał prof. Dariusz Zarzecki Prezes Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Seminarium przygotowali merytorycznie i sesje tematyczne prowadzili: dr hab. Magdalena Habdas, prof. Dariusz Zarzecki, dr inż. Jan Konowalczuk, dr Michał Grudziński.

Inicjatywę organizacji seminarium wsparła finansowo Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” a jej organizację wspomogło organizacyjne: Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. 

Please reload

Wyróżnione posty

Zebranie Zarządu

01/07/2020

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

​​​​Proudly created with Wix.com