top of page

Ułatwiony dostęp do sprawozdań finansowych w KRS

Od 15 marca br. podmioty zarejestrowane w KRS mają obowiązek składania swoich sprawozdań finansowych wyłącznie w wersji elektronicznej. Od tego dnia niemożna już przekazać sprawozdania finansowego do sądowego rejestru na papierze. Powyższe zmiany są efektem nowelizacji przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw (szerzej temat ten jest omawiany na stronach Gazety Prawnej).


Konieczność składania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej oznacza zmiany nie tylko dla przedsiębiorców ale również dla użytkowników tych informacji, w tym również osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw.


Od 15 marca wszystkie nowo składane sprawozdania finansowe będą dostępne online poprzez stronę ministerstwa sprawiedliwości. Każdy może bezpłatnie wyszukać i pobrać dokumenty finansowe podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS. Aby wyszukać dokument finansowy wystarczy znać numer KRS danego podmiotu.


Dla biegłych wyceny przedsiębiorstw wprowadzone zmiany mają istotne znaczenie, gdyż łatwiejszy dostęp do danych finansowych oznaczą usprawnienie i ograniczenie kosztów związanych z procesem wyceny przedsiębiorstwa. Dostępne w KRS dane finansowe mogą być wykorzystywane podczas wyceny m.in. w analizie rynku i konkurencji, analizie finansowej przedsiębiorstwa na tle sektora, czy też przy wycenie przedsiębiorstwa metodami zaliczanymi do podejścia porównawczego.


Obecnie w KRS zbierane są również umowy sprzedaży udziałów spółek z o.o. (więcej czytaj tutaj), które stanowią istotne źródło informacji przy wycenie porównawczej podmiotów niepublicznych. Zapewne kwestią czasu jest gdy również te informacje będą składane w wersji elektronicznej. Czy Stowarzyszenie powinno w tym zakresie zająć oficjalne stanowisko mające na celu przyspieszenie tych zmian?


Zapraszamy Państwa do komentarzy oraz dyskusji na naszym forum.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page