top of page

LISTA PREZENTACJI

Wycena i zarządzanie wartością klienta - zagadnienia metodyczne i praktyczne

Marcin Jedynak
bottom of page