top of page

"Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw"

Szanowni Państwo!


Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na seminarium naukowe pt. "Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw" organizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Seminarium odbędzie się 13 lutego 2024 we Wrocławiu.

 Możliwy jest także udział online.


UCZESTNICTWO W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNE!


Program seminarium:


Wycena aktywów niematerialnych

9:00 – 09:40 – Specyfika i aspekty prawne wyceny składników niematerialnych, Rafał Witek, WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy

09:40 - 10:20 – Wycena aktywów niematerialnych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstwa, Wojciech Langer, Grupa SORS Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

10:20 – 11:00  – Wycena składników wartości niematerialnych dla celów sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR), dr Marcin Pęksyk, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

11:00 – 11:30 – przerwa kawowa


Wycena spółek celowych

11:30 – 12:15 – Wycena spółek celowych - problemy metodyczne, prof. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:15 – 13:00 – Wycena spółek celowych z sektora OZE, Radosław Depczyński, Foton Novelty Group S.A.

13:00 – 14:30 – obiad


LOKALIZACJA: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Sala 213 budynek "Z") i MS Teams


Rejestracja:

Rejestracja na seminarium w formie stacjonarnej odbywa się do 6 lutego 2024.


Zgłoszenia do udziału w formule online trwa do 12 lutego 2024.Zapraszamy!

Kommentare


Wyróżnione posty
bottom of page