top of page

Szkolenie "Praktyczne aspekty wyceny aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa"

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Praktyczne aspekty wyceny aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa", które odbędzie się online za pomocą Platformy MS Teams w dniach 26 - 27 stycznia 2023 roku. Szkolenie poprowadzi członek SBWPwP - prof. Grzegorz Urbanek.


Informujemy, że szkolenie jest punktowane dla rzeczoznawców majątkowych - ukończenie ośmiogodzinnego szkolenia pozwala uzyskać 4 punkty szkoleniowe.


Harmonogram szkolenia:

26 stycznia 2023

10.00-11.30 - prof. Grzegorz Urbanek

 1. Mechanizm tworzenia wartości przez aktywa niematerialne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw

 2. Szacowanie ogólnej wartości aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwie

 3. Znaczenie aktywów niematerialnych w fuzjach i przejęciach

 4. Przegląd metod wyceny aktywów niematerialnych

11.30-12.00 - przerwa

12.00-13.30 - prof. Grzegorz Urbanek

 1. Metody kosztowe wyceny aktywów niematerialnych – ogólne zasady

 2. Przykłady wyceny aktywów niematerialnych metodami kosztowymi:

 • Wycena marki metodą skapitalizowanych nakładów

 • Wycena marki metodą kosztu zastąpienia

 • Wycena systemu informatycznego metodą kosztu historycznego

 • Wycena zorganizowanej siły roboczej metodą kosztu zastąpienia

 • Wycena patentu metodą kosztu historycznego

3. Pytania/dyskusja (10-15 min.)


27 stycznia 2023

10.00-11.30 - prof. Grzegorz Urbanek

 1. Metody rynkowe wyceny aktywów niematerialnych – ogólne zasady

 2. Przykłady wyceny aktywów niematerialnych metodami rynkowymi

 • Wycena marki na podstawie zidentyfikowanej transakcji rynkowej

 • Wycena marki na podstawie porównań z przedsiębiorstwami rodzajowymi

 • Wycena marki na podstawie zmian w kapitalizacji rynkowej spółki

3. Metody dochodowe wyceny aktywów niematerialnych – ogólne zasady

4. Standardy wyceny aktywów niematerialnych w metodach dochodowych

5. Określenie przedmiotu wyceny


11.30-12.00 - przerwa

12.00-13.30 - prof. Grzegorz Urbanek

 1. Przykłady wyceny aktywów niematerialnych metodami dochodowymi

 • Wycena marki w podejściu bezpośrednim

 • Wycena patentu w podejściu bezpośrednim

 • Szacowanie właściwych stawek licencyjnych dla marek i patentów

 • Wycena marki metodą uwolnienia od opłat licencyjnych

 • Wycena systemu informatycznego metodą analityczną

2. Pytania/dyskusja (10-15 min.)


Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o rejestracje za pomocą FORMULARZA.


Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, którzy mają uregulowaną składkę członkowską do końca 2022 roku!


Koszt udziału w szkoleniu dla innych zainteresowanych to 600 zł.


Termin płatności: 25 stycznia 2023

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko z dopiskiem: SZKOLENIE styczeń 23


Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

ul. Nowogrodzka 50, p. 515

00-695 WARSZAWA

Raiffeisen Bank Polska SA

Numer rachunku w standardzie IBAN:

PL98 1750 0012 0000 0000 3094 0369

Comments


Wyróżnione posty
bottom of page