top of page

Jubileuszowa Konferencja w Poznaniu


Z okazji 25-lecia Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny dn. 10 października br. w gmachu głównym, sala 111A na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się Jubileuszowa Konferencja pt. "Analiza ekonomiczna wobec współczesnych potrzeb informacyjnych". Konferencję uświetni wykład otwarty, który wygłosi Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Pan dr Marek Dietl. Poza tym przewidziany jest także panel dyskusyjny pt."Jak analiza ekonomiczna mogłaby lepiej spełniać potrzeby informacyjne". W trakcie panelu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia szczegółowe:

- Jak zmieniające się otoczenie modyfikuje współczesną analizę ekonomiczną?

- Jak analiza ekonomiczna odpowiada na zmieniające się potrzeby różnych jej użytkowników (zarządzających, inwestorów, instytucji finansowych, regulatorów, biegłych rewidentów)?

- Jak jakość zasileń informacyjnych wpływa na jakość danych płynących z analizy ekonomicznej oraz ich użyteczność dla odbiorców różnego typu?

- Jak analiza ekonomiczna współcześnie odpowiada na jej tradycyjne problemy, takie jak zróżnicowanie konstrukcji wskaźników, nieaktualność danych już w momencie opublikowania raportu, analiza różnych rodzajów ryzyka?

- Jak analiza ekonomiczna może odpowiedzieć na współczesne zmiany w raportowaniu - indywidualne podejście powodujące brak porównywalności danych, zwiększenie w raportach roli danych niefinansowych, wynikających ze zdarzeń przyszłych, aktywów niematerialnych czy kwestii środowiskowych i społecznych?

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce będzie reprezentowane przez Pana Roberta Dobrzyńskiego, który jest członkiem zarządu SBWPwP. Pragniemy również poinformować Państwa, iż udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagane jest jedynie potwierdzenie udziału w formularzu rejestracyjnym pod linkiem.

Wyróżnione posty
bottom of page