top of page

Seminarium naukowe (aktualizacja)

Dnia 17 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w sali nr 4W w budynku "W" Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego odbędzie się seminarium naukowe, pt. "Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju - kluczowe wyzwania". Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.


Podczas spotkania swoje stanowisko zaprezentują członkowie naszego Stowarzyszenia (Paweł Cygański, prof. Tomasz Słoński, Grzegorz Gawlik), a także zaproszeni goście, tj. dr Karolina Daszyńska - Żygadło oraz Miłosz Papst. Program seminarium w formacie PDF do pobrania dostępny jest pod linkiem.


Udział w seminarium jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestracje na naszej stronie internetowej pod adresem www.sbwpwp.org/seminarium

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM METODYCZNEGO

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ROZWOJU – KLUCZOWE WYZWANIA

WROCŁAW, 17 LISTOPADA 2017 ROKU


  1. 10:00 - 10:30 - Rejestracja uczestników

  2. 10:30 - 11:00 - Rozpoczęcie seminarium - wystąpienie prof. Dariusza Zarzeckiego

  3. 11:00 - 12:00 – „Opcje na akcje w wycenie przedsięwzięć wysokiego ryzyka" - wystąpienie prof. Tomasza Słońskiego

  4. 12:00 - 13:00 – „Wyzwania wyceny innowacyjnych projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju” – wystąpienie dr Karoliny Daszyńskiej-Żygadło

  5. 13:00 - 14:00 - „Wycena podmiotów typu startup – problemy praktyka w oszacowaniu godziwej wartości rynkowej” – wystąpienie Grzegorza Gawlika

  6. 14:00 - 14:45 - Przerwa obiadowa

  7. 14:45 - 15:45 – „Problemy metodologiczne przy szacowaniu wartości rezydualnej w metodzie DCF” – wystąpienie Pawła Cygańskiego

  8. 15:45 - 16:45 – „Typowe błędy popełniane w wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych" – wystąpienie Miłosza Papsta

  9. 16:45 - 17:00 - Zakończenie obrad - wystąpienie prof. Dariusza Zarzeckiego.

Wyróżnione posty
bottom of page