top of page

Prezentacja z seminarium

Na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce " Dla członków" w folderze " Materiały edukacyjne" znajduje się prezentacja przygotowana przez Marcina Pęksyka oraz Pawła Cygańskiego pt. "Wartość godziwa (fair value)- nowe spojrzenie".

Prezentacja ta została zaprezentowana na seminarium metodycznym, które odbyło się 23 czerwca 2017 roku w Warszawie po zakończonym zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków SBWPwP.

Wyróżnione posty
bottom of page