top of page

Składki członkowskie


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr 3/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku wysokość składek członkowskich wynosi 50 zł miesięcznie płatne kwartalnie nie później niż w ostatnim dniu roboczym danego kwartału. Dla członków założycieli pierwszym okresem składkowym jest III kwartał (lipiec-wrzesień) 2015 roku. Dla nowych członków pierwszym okresem składkowym jest pierwszy miesiąc po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków.

Wyróżnione posty
bottom of page