top of page

Piotr Szymański: Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstw
Zapraszamy do przeczytania książki Piotra Szymańskiego "Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa". Poniżej kilka krótkich recenzji czytelników wymienionej publikacji.


Z recenzji:

„Recenzowana praca stanowi bardzo interesującą i wartościową pozycję z zakresu problematyki wyceny przedsiębiorstw. W sposób twórczy rozwija ona zagadnienie realizacji procesu wyceny w zakresie dotychczas niespotykanym, przynajmniej w polskiej literaturze naukowej poświęconej wycenie przedsiębiorstw. Podjęty przez autora problem standaryzacji wyceny przedsiębiorstw i jej wpływu na jakość procesu wyceny odgrywa istotną rolę również w zakresie dążenia do obiektywizacji wyceny oraz podniesienia wiarygodności uzyskanych wyników z punktu widzenia jej odbiorców. W tym kontekście ujawnia się także oryginalność recenzowanego dzieła”.

dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


„Problematyka pracy dotyczy ważnego zagadnienia jakości procesu wyceny przedsiębiorstw, a w szczególności standardów wyceny przedsiębiorstw. Problem poruszany przez autora jest bardzo istotny, zwłaszcza od strony praktycznej, ale także warstwa teoretyczna i metodyczna tego zagadnienia jest niezwykle interesująca. Wycena przedsiębiorstw jest obszarem wyjątkowo ważnym w gospodarce rynkowej i, jak się okazało, po pierwszej fali rozwoju tego obszaru, w związku z prywatyzacją na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jej znaczenie w Polsce nie tylko nie maleje, ale wręcz przeciwnie – wzrasta, i coraz częściej pojawiają się nowe, ważne zastosowania”.

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US

Uniwersytet Szczeciński


Wyróżnione posty
bottom of page