top of page

Relacja z seminarium: Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Dnia 20 kwietnia 2023 r. w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się seminarium pt. "Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych". Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Szczecińskim.


Inspirację do dyskusji podczas wydarzenia stanowiły wystąpienia przygotowane przez prelegentów:

1. Marek Szpręga Wyzwania biegłych w sprawach działowych - studium przypadku

2. SSO Henryk Walczewski Od deficytu informacji do nadmiaru danych - wyzwania biegłego we współczesności

3. dr Michał Grudziński Wybrane problemy wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych

4. prof. Jerzy Kitowski Modele oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw - „upadłość" modeli (polemika ze stanowiskiem biegłych rewidentów i biegłych sądowych)

5. r. pr. Ewa Wójcik Czynnik goodwill przy wycenie przedsiębiorstwa na gruncie postępowań o podział majątku wspólnego byłych małżonków

6. prof. UEW dr hab. Tomasz Słoński Wycena przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej inflacji


W spotkaniu, które miało charakter hybrydowy udział wzięło ponad 150 osób z różnych przedsiębiorstw i instytucji, m.in. Deloitte Advisory sp. z o.o., sp. k, Grupy Azoty S.A., Polskiej Żeglugi Morskiej PP, Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi a także przedstawiciele 15 ośrodków akademickich.


Liczne pytania i konkluzje będące efektem ożywionych dyskusji pomiędzy panelistami a uczestnikami wzbogaciły wartość merytoryczną seminarium, co spowodowało, że seminarium trwało 1,5 godz. dłużej niż planowano.

Comments


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page