top of page

Relacja z seminarium: Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Łącznie ponad 200 osób reprezentujących zarówno świat nauki, jak i praktyki wzięło udział dnia 30 czerwca 2022 w seminarium "Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw" Seminarium odbyło się hybrydowo: online oraz stacjonarnie we Wrocławiu. Seminarium naukowe zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce (SBWPwP) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządznia Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt finansowany był w ramach programu "Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych" (Ministerstwo Edukacji i Nauki).
Inspirację do dyskusji podczas wydarzenia stanowiły wystąpienia przygotowane przez prelegentów jakimi byli:

1. Dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US oraz Dr Mateusz Czerwiński „Premie i dyskonta w wycenie, czyli księga magicznych zaklęć biegłego”

2. Marcin Jedynak „Wycena i zarządzanie wartością klienta – zagadnienia metodyczne i praktyczne”

3. Grzegorz Gawlik „Wycena projektów typu start-up: teoria a praktyka”

4. Dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE, Mec. Krzysztof Mitoraj „Problemy wyceny przedsiębiorstw prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w sądowych postępowaniach podziałowych”

5. Dr Michał Grudziński „Wybrane problemy wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych”

6. Dr Aleksander Mercik „Uwagi na temat doboru właściwej stopy w określeniu zmiany wartości przedmiotu wyceny w czasie w sporach sądowych”.


Dyskusję otworzyli i poprowadzili prof. dr hab. Dariusz Zarzecki oraz dr hab. prof. UE Tomasz Słoński.


Podczas seminarium nastąpiło wręczenie Nagrody Beta 2021, której osobiście podczas XXII Konferencji Zarządzanie Finansami nie mogł odebrać laureat Pan dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce”. Kolejna edycja konferencji już w październiku tego roku (26-28.10). Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie www.fmc.home.pl


Materiały do pobrania:

Wycena i zarządzanie wartością klienta - M. Jedynak
.pdf
Pobierz PDF • 1.48MB
Wycena podmiotów typu start-up - G. Gawlik
.pdf
Pobierz PDF • 363KB
Premie i dyskonta w wycenie - K. Byrka-Kita, M. Czerwiński
.pdf
Pobierz PDF • 1.59MB
Wybrane problemy wyceny przedsiębiorstw w sprawach działowych - M.Grudziński
.pdf
Pobierz PDF • 887KB
Uwagi na temat doboru właściwej stopy w określeniu zmiany wartości przedmiotu wyceny w cza
.
Pobierz • 831KB
Problemy wyceny przedsiębiorstw prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności ... - T
.
Pobierz • 265KB

Comments


Wyróżnione posty
bottom of page