top of page

Podsumowanie XXIV Konferencji Zarządzanie Finansami

W dniach 27-29.09.2023 roku Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Zarządem Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu zorganizowali XXIV Konferencję Zarządzanie Finansami. W konferencji wzięli udział uczestnicy związani zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania finansami.

Konferencja składała się z czterech sesji plenarnych i dwunastu sesji równoległych obejmujących następujące tematy:

 1. Stock Exchange Strategy and Plans 2023-2028 – sesja prowadzona przez Prezesa GPW dr. Marka Dietla z udziałem członków zarządów giełd w Bukareszcie i Budapeszcie

 2. Wycena przedsiębiorstw

 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 4. Inwestycje i zarządzanie ryzykiem

 5. Rynek kapitałowy

 6. Finanse behawioralne

 7. Finanse i gospodarka publiczna

 8. Bankowość

 9. Panel dyskusyjny MBA pt. „Współczesne wyzwania a dalszy rozwój przedsiębiorstw”

 10. Gospodarka morska

 11. Zarządzanie finansami w energetyce

 12. Restrukturyzacja spółek sektora energetycznego

 13. Sesja studencka

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich kraju, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Poznańskiej, Akademii Leona Koźmińskiego, UMK w Toruniu, SGGW, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Mazowieckiej w Płocku, AGH, Uniwersytetu Szczecińskiego.


W obradach uczestniczyli również członkowie SBWPwP:

- Wiceprezes Zarządu SBWPwP - Robert Dobrzyński - poprowadził sesję dotyczącą wyceny przedsiębiorstw,

- członek SBWPwP - dr Mariusz Strojny - wystąpił podczas sesji dotyczącej wyceny przedsiębiorstw z prezentacją pt. Wyzwania i problemy związane z wyceną przedmiotów własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, know-how itp.),

- członek SBWPwP - dr Michał Grudziński - wystąpił podczas sesji dotyczącej wyceny przedsiębiorstw z prezentacją pt. Koncepcja szacowania wartości sprawiedliwej - przykłady praktyczne,

- członek Zarządu SBWPwP - prof. Tomasz Słoński - poprowadził IV sesję plenarną,

- członek SBWPwP - dr Aleksander Mercik - wystąpił podczas sesji plenarnej z prezentacją pt. Zastosowanie metod uczenia maszynowego w analizie ryzyka spółek inwestujących w kryptoaktywa.


W drugim dniu Konferencji ogłoszono wyniki Nagrody βeta 2023. Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2023 laureatem został dr hab. Tomasz Jedynak, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. „Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę” wydaną przez C.H. Beck.

Podsumowując, w XXIV Konferencji Zarządzanie Finansami, zarówno stacjonarnie jak i online, wzięło udział około 200 osób. Podczas trzech dni obrad swoje wystąpienia wygłosiło w sumie ponad 80 prelegentów. W obradach uczestniczyła także grupa studentów i doktorantów z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych ośrodków akademickich.


Partnerami głównymi konferencji byli Polska Żegluga Morska P.P. i Unity Line. Wśród partnerów i sponsorów konferencji znaleźli się również: EuroAfrica, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Polski Rejestr Statków SA, Areogryf Aviation sp z o.o., Fosfan SA, Foton Novelty, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, DDS Poland. Patronat nad konferencją objęli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Doradca Restrukturyzacyjny, Controlling i Zarządzanie oraz portal polska-morska.pl.


Comments


Wyróżnione posty
bottom of page