top of page

Podsumowanie prac Komisji Standardów i Metodyki Wyceny

W okresie od 1 stycznia do 12 marca 2024 r.  Komisja Standardów i Metodyki Wyceny pracowała w składzie:

1.    dr Michał Grudziński – Przewodniczący Komisji,

2.    dr hab. prof. UEW Tomasz Słoński  - Członek Komisji,

3.    dr Marek Panfil - Członek Komisji,

4.    dr Tomasz Ramian - Członek Komisji,

5.    Marek Legutko  - Członek Komisji.

 Wszystkie posiedzenia komisji odbyły się w pełnym składzie.

 

W tym czasie odbyło się sześć spotkań, w dniach: 10 stycznia, 22 stycznia, 29 stycznia, 5 lutego, 19 lutego, 4 marca.

 

W efekcie prowadzonych prac Komisja opracowała projekty następujących standardów wyceny przedsiębiorstw:

1.     Standard 1 – Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa,

2.     Standard 2 – Podejście majątkowe,

3.     Standard 3 – Podejście dochodowe,

4.     Standard 3 – Podejście porównawcze.


Przewodniczący Komisji Standardów i Metodyki Wyceny dnia 12 marca na Zebraniu Zarządu zarekomendował Zarządowi przyjęcie przedłożonych projektów standardów oraz podanie ich pod głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzenia Członków.


Przewidywany harmonogram dalszych prac nad standardami:

  • marzec 2024 - przyjęcie standardów przez Zarząd i przekazanie do korekty językowej,

  • kwiecień 2024 - przekazanie standardów członkom SBWPwP do konsultacji,

  • kwiecień/maj 2024 - spotkanie poświęcone przekazanym przez członków uwagom do standardów,

  • maj 2024 - akceptacja standardów po korekcie przez Zarząd,

  • maj/czerwiec 2024 - przekazanie finalnej wersji standardów na Walne Zgromadzenie Członków,

  • 27 czerwca 2024 - głosowanie nad przyjęciem standardów na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Σχόλια


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page