top of page

Metody wyceny spółki kapitałowej w SGHW imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kierownik Studiów dr hab. Magdaleny Mikołajek-Gocejna, prof. SGH Serdecznie zapraszamy na 25 edycję studiów podyplomowych Metody wyceny spółki kapitałowej.

  • Studia rozpoczną się 19 listopada 2022 r.

  • Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada 2022 r.

  • Zajęcia w ramach studiów odbywają się w formule mieszanej – pierwsze, ostatnie i (2) zajęcia komputerowe odbywają się stacjonarnie, pozostałe 8 zjazdów on-line.

Studia pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Praktyczna wiedza – z zakresu wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych.

Renomowana kadra – sprawdzona na rynku kadra doświadczonych wykładowców, w tym praktycy z działów ds. wycen EY, Deloitte, KPMG, PwC.

  • Studia zapewniają praktyczną wiedzę m.in. z zakresu wyceny spółek kapitałowych z zastosowaniem podejścia majątkowego, dochodowego i rynkowego w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.

  • Przekazują cenną wiedzę z obszaru wyceny wybranych aktywów niematerialnych tj. aktywów technologicznych czy marki, a także z dziedziny analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny młodych spółek / nowych przedsięwzięć (start-upów).

  • Podwyższają kwalifikacje w zakresie analizy fundamentalnej spółki, której elementem końcowym jest oszacowanie wartości kapitałów własnych.

  • Słuchacze nabywają umiejętności samodzielnego sporządzenia raportu z wyceny, weryfikacji wycen, publicznej prezentacji wyników wyceny czy analizy spółek giełdowych pod kątem inwestycyjnym.

  • Cennym elementem zajęć są laboratoria komputerowe z wykorzystaniem przygotowanych arkuszy Excela z modelami finansowymi.

Więcej informacji o studiach na stronie: MWSK

Zapisy on-line: rejestracja


Zapraszamy!


Comments


Wyróżnione posty
bottom of page