top of page

Konferencja "Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych"

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na konferencję pn. "Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych" poświęconej problematyce stosowania wiedzy ekonomicznej w postępowaniach sądowych, w szczególności przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego w tym zakresie.


Konferencja odbędzie się dnia 18 maja 2023 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Więcej informacji na temat konferencji na stronie: https://alumni.lazarski.pl/pl/form/dowod-z-opinii-bieglego.

Program Konferencji został ułożony według następującej metodologii: zagadnienia związane ze stosowaniem nauk ekonomicznych w procesach sądowych, zagadnienia ogólne związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, zagadnienia dowodu z opinii biegłego na tle poszczególnych rodzajów spraw. Udział w Konferencji jako Prelegenci potwierdziło szereg znamienitych przedstawicieli nauki i praktyki z dziedzin: prawa i ekonomii.Pozwoli to na całościowe przedstawienie tej problematyki, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.


Konferencja adresowana jest do przedstawicieli nauki i praktyki z dziedzin związanych z wykorzystywaniem wiedzy ekonomicznej na potrzeby postępowań sądowych, w szczególności sędziów,prokuratorów,adwokatów,radców prawnych,komorników,biegłych sądowych, ekonomistów.


Zapraszamy!


コメント


Wyróżnione posty
bottom of page