top of page

Podsumowanie zebrania Zarządu i WZC - 21.11.2019


Dnia 21 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym przyjęto nowego członka - Pana Bartłomieja Knichnickiego, serdecznie witamy w naszym gronie.


Tego samego dnia odbyło się także Walne Zgromadzenie Członków, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.


Na początku przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków udzielono absolutorium do tej pory działającemu Zarządowi.


Następnie, Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu wybrało nowe władze Stowarzyszenia.


W nowej kadencji, funkcję Prezesa Stowarzyszenia ponownie pełnił będzie prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, natomiast na pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia powołani zostali:

- Paweł Cygański

- Robert Dobrzyński

- Marek Szpręga

- Mariola Ślusarek-Furgalska


W dalszej kolejności wybrano składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.


Skład Komisji Rewizyjnej:

- Marcin Pęksyk

- dr Tomasz Ramian

- dr hab. prof. UEW Tomasz Słoński


Skład Sądu Koleżeńskiego:

- dr inż. Anna Beer-Zwolińska

- Miłosz Kołodziejczyk

- Marcin Pilarski


Wszystkim nowo wybranym serdecznie gratulujemy!


Ponadto, Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego Panu Krzysztofowi Bratkowskiemu oraz przeprowadziło dyskusję na temat przyszłych działań jakie mają zostać podejmowane przez Stowarzyszenie, takie jak organizacja seminariów, szkoleń.
Wyróżnione posty
bottom of page