top of page

IV Kongres Nauk Sądowych

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na IV Kongres Nauk Sądowych, którego jesteśmy współorganizatorem. Kongres odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.


TEMATYKA KONGRESU
"Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce"
- Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie,
- Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców,
- Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności wykonywania ekspertyz w Polsce,
- Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców,
- Błąd a fałsz w ekspertyzie,
- Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.


Wyróżnione posty
bottom of page