top of page

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXIV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian”, która odbędzie się w Krynicy-Zdroju w dniach 16-18 października 2019 r. Ambicją tegorocznej konferencji jest stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji, wskazującej w jaki sposób kreować innowacyjność przedsiębiorstw, aby mogła się ona stać czynnikiem stymulującym wzrost ich konkurencyjności, a tym samym stwarzała korzystne warunki dla realizacji oczekiwań ich interesariuszy. Służyć temu będzie formuła konferencji, która oparta jest na integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami środowiska biznesowego oraz na konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli innych krajów.


Wyróżnione posty
bottom of page