top of page

Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków


Dnia 21 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym m. in. przyjęto dwóch nowych członków - Panią Monikę Wołczyńską oraz Pana Radosława Gacę, serdecznie witamy w naszym gronie. Ponadto przyjęto projekt uchwały dotyczący zwrotu kosztów przejazdów oraz podjęto dyskusję na temat przyszłego seminarium naukowego.

Dzień później ( 22 czerwca ) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. A także dyskutowano na temat bieżących spraw Stowarzyszenia tj. składki członkowskie, otwarcie forum dla członków, stworzenia własnej bazy danych oraz większej aktywności naszych członków na stronie SBWPwP, dzięki czemu zainteresowane osoby będę mogły wziąć udział w organizowanych przez nich wykładach, konferencjach, szkoleniach a także będą mieli możliwość zapoznać się z publikowanymi artykułami. Postanowiono również, że każdy z członków Stowarzyszenia obowiązkowo powinien wziąć udział przynajmniej w jednym seminarium naukowym organizowanym przez SBWPwP w roku.


Wyróżnione posty
bottom of page