top of page

Seminarium naukowe: Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju - kluczowe wyzwania

Przypominamy, że już w najbliższy piątek 17 listopada we Wrocławiu odbędzie się seminarium naukowe pt. "Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju - kluczowe wyzwania". Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Katedrą Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.


Pragniemy podziękować za liczną rejestrację na organizowane przez nas wydarzenie. Dzięki Państwa zainteresowaniu na Seminarium do tej pory zapisało się już 95 osób. Jednocześnie pragniemy poinformować, że udział w Seminarium jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa na stronie:

https://www.sbwpwp.org/seminarium.


Odpowiadając na Państwa pytania informujemy również, że nie będzie prowadzić transmisji na żywo, natomiast po Seminarium na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczona relacja wideo obejmującą wszystkie wykłady.Miejsce Seminarium:

Sala 2 w budynku "P" Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118-120

53-345 Wrocław


 

PROGRAM SEMINARIUM

 • 10:00 - 10:30 - Rejestracja uczestników

 • 10:30 - 11:00 - Rozpoczęcie seminarium - wystąpienie prof. Dariusza Zarzeckiego

 • 11:00 - 12:00 – „Opcje na akcje w wycenie przedsięwzięć wysokiego ryzyka" - wystąpienie prof. Tomasza Słońskiego

 • 12:00 - 13:00 – „Wyzwania wyceny innowacyjnych projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju” – wystąpienie dr Karoliny Daszyńskiej-Żygadło

 • 13:00 - 14:00 - „Wycena podmiotów typu startup – problemy praktyka w oszacowaniu godziwej wartości rynkowej” – wystąpienie Grzegorza Gawlika

 • 14:00 - 14:45 - Przerwa obiadowa

 • 14:45 - 15:45 – „Problemy metodologiczne przy szacowaniu wartości rezydualnej w metodzie DCF” – wystąpienie Pawła Cygańskiego

 • 15:45 - 16:45 – „Typowe błędy popełniane w wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych" – wystąpienie Miłosza Papsta

 • 16:45 - 17:00 - Zakończenie obrad - wystąpienie prof. Dariusza Zarzeckiego

 

RADA PROGRAMOWA SEMINARIUM

Przewodniczący: dr hab. prof. UE Tomasz Słoński

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Uniwersytet Szczeciński

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. Aleksandra Duliniec

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UEK Andrzeja Jaki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski

Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. prof. SGH Zbigniew Krysiak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Piotr Szymański

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UŁ Grzegorz Urbanek

Uniwersytet Łódzki

dr Karolina Daszyńska-Żygadło

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Michał Grudziński Uniwersytet Szczeciński

dr inż. Jan Konowalczuk

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
bottom of page