top of page

III Kongres Nauk Sądowych


Zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, w tym w szczególności biegłych sądowych i rzeczoznawców, do wzięcia udziału w III Kongresie Nauk Sądowych, który odbędzie się tradycyjnie w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 18 listopada 2017 roku (sobota). Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zostało włączone do Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia.Celem III KNS (tak jak dwóch poprzednich) jest poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin.

Tematyka spotkania obejmuje: 1. Ustawa o biegłych (być może do tego czasu zostanie uchwalona?).

2. Prawne podstawy funkcjonowania biegłych.

3. Odpowiedzialność karna biegłego – nowe przepisy, koszmarna perspektywa.

4. Odpowiedzialność cywilna biegłego.

5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej biegłych.


Szczegółowe informację na temat tego wydarzenia przekażemy Państwu w nadchodzących miesiącach.


Wyróżnione posty
bottom of page