top of page

Relacja z seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym"

13 grudnia br. o godz. 14:00 miało miejsce seminarium pt. "Określanie stopy ​wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym", zorganizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Katedrą Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Seminarium odbyło się w Szkole Głównej Handlowej, przy al. Niepodległości 128 w Warszawie.


W spotkaniu uczestniczyło 30 zaproszonych gości reprezentujących zarówno świat nauki jak i praktyki. Wśród uczestników znaleźli się między innymi przedstawiciele Politechniki Białostockiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Spotkanie otworzył prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, który powitał zaproszonych gości i w kilku zdaniach przybliżył historię Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. prof. nadzw. Roman Sobiecki, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z wyceną przedsiębiorstw. Prof. Sobecki zwrócił m.in. uwagę, że trudność wycenie polega na tym, że wycenia się dziś próbując, najczęściej na podstawie danych historycznych, przewidzieć to co wydarzy się w przyszłości. Kończąc swoją wypowiedź prof. Sobecki życzył uczestnikom udanego seminarium i wyraził wolę współpracy przy organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości.


Dyskusję nad kluczowymi problemami związanymi z ustalaniem stopy wolnej od ryzyka stosowanej w podejściu dochodowym rozpoczęła prelekcja prof. dr hab. Dariusz Zarzeckiego. W swoim wykładzie prof. Zarzecki zwrócił uwagę na konsekwencje obserwowanych w ostatnich latach bardzo niskich stóp zwrotu z obligacji skarbowych, które przekładają się na bardzo niski koszt kapitału własnego. W ocenie wielu ekspertów poddaje to w wątpliwość prawidłowość działania stosowanych dotychczas modeli służących szacowaniu jego wartości. Szukając rozwiązania tego problemu w Stanach Zjednoczonych pojawiła się koncepcja normalizacji stopy wolnej od ryzyka. Autorzy tej koncepcji przez normalizację rozumieją szacowanie stopy wolnej od ryzyka, która w sposób najbardziej prawdopodobny odzwierciedla trwały przeciętny zwrot z długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych. Metoda ta budzi jednak duże kontrowersje i jest przedmiotem toczącego się obecnie w Stanach Zjednoczonych sporu. Zakładając, że promowana koncepcja normalizacji stopy wolnej od ryzyka jest słuszna pojawia się pytanie jak ją zastosować w Polsce. W ocenie prof. Zarzeckiego, z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę obserwacji zastosowanie wprost tej koncepcji na naszym rynku może doprowadzić do absurdalnej sytuacji polegającej na tym, że normalizacja spowoduje dalsze obniżenie stopy wolnej od ryzyka. Biorąc pod uwagę znaczenie kosztu kapitału dla wyników wyceny należałoby się zastanowić nad rozwiązaniami, które powinniśmy przyjąć w Polsce. Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Zarzecki wyraził nadzieję temat seminarium będzie kontynuowany na spotkaniach w kolejnych miesiącach i dzięki temu uda się wypracować, w tym zakresie wspólne stanowisko. Po wystąpieniu prof. Dariusz Zarzeckiego nastąpiła krótka przerwa, a po niej przyszedł czas na pytania i dyskusję. Głos w niej zabrali między innymi dr hab. prof. SGH Andrzej Fierla oraz dr hab. Zbigniew Krysiak.


Wszystkich zainteresowanych dokładnym przebiegiem seminarium zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo.

 

Rada programowa:

 1. prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - Przewodniczący

 2. dr hab. Zbigniew Krysiak - Wiceprzewodniczący

 3. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

 4. dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw

 5. .dr inż. Anna Beer-Zwolińska

 6. dr Jan Konowalczuk

 7. Paweł Cygański

 8. Robert Dobrzyński


Komitet organizacyjny:

 1. dr Michał Grudziński - Przewodniczący

 2. Mateusz Czerwiński

 3. Justyna Wasilewicz

 4. Wioleta Odolczyk

 5. Aleksandra Kilon


Organizatorzy:

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
bottom of page