top of page

Zapraszamy na seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym"

Seminarium odbędzie się w dniu 13 grudnia br. (wtorek) o godz. 14:00 w Budynku C (Aula I) Szkoły Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 128 w Warszawie. Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce we współpracy z Katedrą Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Wykład wprowadzający w dyskusję przeprowadzi prof. dr hab. Dariusz Zarzecki.


Spotkanie i wspólna dyskusja praktyków z przedstawicielami uczelni wyższych ma na celu zidentyfikowanie i poszukiwanie rozwiązań kluczowych problemów związanych z ustalaniem stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Rada programowa:

 1. prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - Przewodniczący

 2. dr hab. Zbigniew Krysiak - Wiceprzewodniczący

 3. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

 4. dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw.

 5. dr inż. Anna Beer-Zwolińska

 6. dr Jan Konowalczuk

 7. Paweł Cygański

 8. Robert Dobrzyński


Komitet organizacyjny:

 1. dr Michał Grudziński - Przewodniczący

 2. Mateusz Czerwiński

 3. Justyna Wasilewicz


Organizatorzy:

Wyróżnione posty
bottom of page